Dnes je: | Dnes: Henrieta

Infomail: info@inatech.sk

Mobil: +421 915 259 010

Partneri:

Nachádzate sa: vod

Vitajte na strnke firmy Natech s.r.o.:

Svoju psobnos sme zaali u v roku 2004 pod nzvom Ondrej Hreck - OMTECH. Kee sme vemi flexibiln firma a neustle sa prispsobujeme trhu a aj poiadavkm zkaznka, naa innos sa neustle rozrast. Domnou firmy boli a aj naalej s zabezpeovacie a kamerov systmy, elektrointalan prce a elektrick vykurovanie. irok ponuku sluieb sme nedvno rozrili aj o vtanie otvorov do panelu abetnu (jadrov vtanie). Poas naej innosti sme sa utvrdili v presveden, e prvorad je komunikcia so zkaznkom. Poda jeho poiadaviek dokeme vypracova cenov ponuku na jednotliv prce, dodvku materilu, poradi pri navrhovan systmov, urobi revzie...
Pokia sa zkaznk chce spoahn na ns, dokeme urobi vetky prce "na k.

Naim krdom je, e najlepou vizitkou firmy je spokojn zkaznk. Aj ke vieme, e nie vdy sa daj splni vetky Vae predstavy, robme maximum preto, aby bol spokojn zkaznk vsledkom naej prce.

Verme, e si z naej bohatej ponuky vyberiete to o Vm vyhovuje.

Na aliu spoluprcu sa te cel tm firmy Natech s.r.o.

Aktulne

18.07.2015
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


24.04.2013
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


10.08.2011
Pripravili sme pre Vs nov internetov prezentciu.