Dnes je: | Dnes: Slavomír

Infomail: info@inatech.sk

Mobil: +421 915 259 010

nb_189x229_1
 

Nachádzate sa: vod | |

Podstatnm dvodom pre zavedenie dochdzkovho systmu je jasn prehad dochdzky o zjednoduuje spracovanie dajov pre personlne a mzdov oddelenie. Zkladn vlastnosti a monosti aplikcie s naprklad:

 • presn evidencia prchodov, odchodov, preruen a prplatkov
 • prtomnos a neprtomnos na pracovisku a dvod neprtomnosti
 • spracovanie jedno a viaczmennch pracovnch db
 • spracovanie nonch zmien
 • sledovanie a spravovanie nadasov
 • automatick doplnenie povinne prestvky
 • export dajov do MS Excel
 • a in

  Do skupiny dorozumievacch systmov patria audio avideovrtniky, ktor umouj audiovizulnu komunikciu osoby, ktor si vyaduje prstup do objektu.Je mon ich poui od malch bytovch jednotiek a po rozsiahle administratvne apriemyseln komplexy. Daj sa kombinova sdomovmi prstupovmi systmami DEK aBES m vznik zkladn systm nielen pre kvalitn komunikciu, ale aj zvyuje bezpenos vbytovom dome. Tento zkladn systm sa d alej rozri omonitorovanie cez pota alebo kamerov systm pre zvenie bezpenosti vbytovom dome alebo objekte.pecilnou skupinou prstupovch systmov s tak, ktor rozoznvaj uvateov poda vopred uloenho biometrickho daja ( napr. odtlaok prsta).Dodatkov funkcie prstupovch systmov s: zznam prstupu, pripojenie na zabezpeovaciu stredu, zadvanie mien uvateov, zloha aexport dajov apod.

  Naa firma Vm zabezpe aj vtomto ohade kompletn servis. Nevhajte ns pre viac informcii kontaktova.

Aktulne

18.07.2015
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


24.04.2013
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


10.08.2011
Pripravili sme pre Vs nov internetov prezentciu.