Dnes je: | Dnes: Slavomír

Infomail: info@inatech.sk

Mobil: +421 915 259 010

nb_189x229_1
 

Nachádzate sa: vod | |

V tejto oblasti poskytujeme irok paletu sluieb od suternu po strechu, slaboprdov zariadenia a po silnoprdov zariadenia do 1000V. Od bytov, rodinnch domov a po administratvne a priemyseln komplexy. Sme schopn doda Vm kompletn elektrointalciu na ku. Zabezpeme mont, drbu, servis, kompletn projektov dokumentciu a po revziu. Zameriavame sa hlavne na tieto prce:

  • elektrick prpojky
  • riadenie a regulciu
  • mont abovch systmov
  • stupakov systmy
  • mont a kompletovanie rozvodnc
  • inteligentn elektrointalcie
  • elektrick vykurovanie
  • bleskozvody
  • revzie do 1000V (vchodiskov odborn prehliadky a skky elektrickch zariaden)
  • mont svietidiel a osvetlenia

ei002gar1rz1kur1 blesk1

V prpade akchkovek otzok ns kontaktujte na naej infolinke.

Aktulne

18.07.2015
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


24.04.2013
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


10.08.2011
Pripravili sme pre Vs nov internetov prezentciu.