Dnes je: | Dnes: Slavomír

Infomail: info@inatech.sk

Mobil: +421 915 259 010

nb_189x229_1
 

Nachádzate sa: vod | |

Tieto systmy umouj snma, prena, zobrazova a zaznamenva obraz (prp. aj zvuk) zo sledovanho priestoru, monitorova aktulnu situciu a poskytn vysvetlenie a dkazy v prpade neoakvanej udalosti. Preto je vemi dleit zvoli tak komponenty kamerovho systmu, ktor zodpovedaj poiadavkm nronosti a vekosti sledovanho objektu, spsobu spracovania a prenosu signlu, odolnos voi poveternostnm podmienkam. Naa firma Vm vie zabezpei aj v tomto smere kompletn sluby od poradenstva po kompletn mont, servis a drbu.

k1 k3 k4 k5

Aktulne

18.07.2015
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


24.04.2013
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


10.08.2011
Pripravili sme pre Vs nov internetov prezentciu.