Dnes je: | Dnes: Vratko

Infomail: info@inatech.sk

Mobil: +421 915 259 010

nb_189x229_1
 

Nachádzate sa: vod | | SAT a TV

SAT a TV

Sasn modern doba kladie nov poiadavky na televzne vysielanie ako sas informatizcie spolonosti tak v Eurpe, ako i na Slovensku. Naa firma Vm u dnes ponka monos zkvalitni prjem TV signlu prechodom na digitl. Ponkame Vm zameranie signlu, vypracovanie meracieho protokolu a projektovej dokumentcie, nvrh Zmluvy o dielo a nsledn realizciu diela. Odovzdanie diela vrtane vetkch podkladov nutnch na povolenie k prevdzke STA - meracie protokoly, homologan listy, porealizan zakreslenie do projektovej dokumentcie a spolupsobenie a po spen kolaudciu.

Po konzultcii so zkaznkom navrhneme najvhodnejie technick rieenie, vypracujeme technick dokumentciu a kalkulciu a po odshlasen dodvka a mont s nslednm zrunm a pozrunm servisom. Vetky kalkulcie s individulne a bezplatn.
Zameriavame sa na:

  • Individulne TV antny na rodinn domy a ostatn objekty
  • Spolon TV antny pre bytov domy

s1s2sat1sat2

Aktulne

18.07.2015
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


24.04.2013
Naa spolonos zskala nov certifikty, viac o nich v sekcii SLUBY


10.08.2011
Pripravili sme pre Vs nov internetov prezentciu.